ISO2MAC852Bez diakritikyAmerická ambasáda v PrazeCeská ambasáda v USA - Washington DCOstatní typy amerických vízEmailMalá domu

Dokumenty
Turistická víza
Žádáme s předstihem
Pozvání do USA
Formulář I94
Celní deklarace
Řidičský průkaz
Postup
Postup žádosti o vízum
Ostatní víza
Ostatní typy víz
Kontakty
Důležité kontakty

 

 

Sponzor stránky
   


Letíte s ČSA do USA? Američané o vás vědí vše


Autor: Zuzana Tvaružková, převzato z týdeníku Nedělní svět

PRAHA - Už 15 minut po startu letadla CSA na lince Praha - New York americké bezpecnostní úrady vedí, jaké jídlo si objednali jednotliví pasažéri. Tato data analyzují a overují podle nich puvod cestujících. "Když si nekdo objedná košer jídlo, mohl by pocházet z Tel Avivu. Kdo nechce veprové, muže být z arabské zeme. Americané takto identifikují složení cestujících na palube," vysvetlila právnicka CSA Eva Stoklásková.

Údaj o jídle je pritom jen jednou z kolonek dotazníku, který aerolinie o každém pasažérovi vyplnují, aby jim Americané dovolili pristát. "Také by nám mohla být uložena pokuta ve výši 5000 dolaru za jednoho cestujícího. Na druhou stranu nemužeme poskytovat údaje bez svolení ceského Úradu na ochranu osobních údaju (ÚOOÚ). NeprekraČujeme však úŘadem schválený rámec," rekla Stoklásková.

Ceský úrad postup aerolinií proveruje již nekolik mesícu, zatím ale nedospel k žádnému záveru. "Nikdo nám nesdelil výsledky vyšetrování. Vlastne ani nevíme, ceho se týkalo," tvrdí právnicka CSA.
Nekteré kolonky, napríklad práve tu, která se týká jídla, ceští strážci osobních dat povolili. "Zjištujeme, jestli CSA plní závazky. Souhrnné seznamy americké strany obsahují napríklad císlo platební karty, kterou zákazníci letenku hradili, nebo jestli si za dobu letu cestující nevymenili místo. Tyto údaje jsme poskytovat nepovolili. Puvodne je Americané chteli shromaždovat 100 let. Naše dohoda závislá na Evropské komisi zní - maximálne tri a pul roku," rekla mluvcí úradu Hana Štepánková. "Jmenovite jsme nic nezamítli, ale povolení dostala CSA pouze na polovinu z puvodních 34 požadavku," dodal námestek reditele ÚOOÚ Bohumír Lukaj.

Audit se zameril také na to, zda byli cestující o predávání údaju americké strane dostatecne informováni. Úrad již v minulosti CSA durazne sdelil, že je nezbytne nutné, aby své zákazníky na všechny otázky v dotazníku upozornovali dríve, než si koupí letenku a nasednou do letadla. "Budeme ješte sledovat, jestli to CSA plní v dostatecném rozsahu," informoval Lukaj.
Úplný seznam všech údaju, které se snaží americké úrady z evropských aerolinek vymámit, je tajný. Pracovník povereného vídenského pracovište amerického ministerstva pro vnitrní bezpecnost na otázku, jaký je obsah seznamu, odpovedel, že by ho "poskytnutí takových informací stálo místo".


Jedeme autem, Jiná doprava, Bydlení, Plánujeme trasu, Strava, Národní parky, Fotoreportáže, Dokumenty, Double Life of America, Basic info, Práce v USA

Edited and
Designed by Radek Adamec All rights reserved 1999™