ISO2MAC852Bez diakritikyEmailMalá domuZpět na seznam


Sponzor stránky
   

Karty na mě a já na ně

Text: Arnošt Löbel


"Credit history si nejlépe vybudujete tím, že budete nakupovat na kreditní kartu" a "Nemůžeme vám zřídit kreditní účet, protože nemáte žádnou Credit history" byla dvojice vět, která nám šla opravdu na nervy. Snad denně se nás v práci někdo ptal, zda už máme svou první kreditní kartu. Minimálně jednou týdně nám z nějaké banky posílali zamítavý dopis s poukázáním na naši nedostatečnou Credit history. Kocourkov! Jedna dokonalá Hlava XXII!

Než prozradím, jak jsme to nakonec provedli, nebude myslím od věci se o kreditních kartách rozepsat trochu šířeji. Přesto, že i v Bohemii některé z bank tuto službu nabízejí, nejde - podle všeho - o službu nějak zvlášť vyhledávanou a používanou. Ne tak ve Státech; zdejší platební systém na kreditech de facto stojí. Jen málokdo kreditní kartu nemá, zatímco je mnoho takových, kteří jich mají deset i více. Kreditními kartami se platí prakticky za všechno a všude. Počítám, že kdyby se tu platilo za použití WC, nějaká ta možnost platit kreditkou by se také našla.

Následující výklad buduji na předpokladu, že každý ze čtenářů je víceméně obeznámen s principem platebních karet, tak jak fungují u nás. Mám na mysli zejména spořitelní platební karty, kterých je asi nejvíce. Spořitelna vydá kartu každému, kdo má na účtu zůstatek určité výše a kdo zaplatí zřizovací poplatek. Majitel karty pak může vybírat peníze z bankomatu a ve vybraných obchodech jí může použít při placení. Vybrané peníze jsou mu okamžitě (jak jen to jde) strhávány z jeho účtu ve Spořitelně. Tento druh karet existuje i v USA. Rozlišují tu dokonce dva jejich druhy: ATM karty a karty debetní. ATM kartu vydává banka majiteli běžného účtu. Ten ji může použít k výběru hotovosti z bankomatu (zde ATM - automatic teller machine) a v omezené míře s ní může platit v některých obchodech. Debetní karty jsou vydávány společnostmi, jako je VISA a MasterCard. Jsou vydány tomu, kdo u společnosti uloží částku - debit - té výše, kterou pak bude moci disponovat při používání karty. Stejně jako v případě ATM karet jsou utracené peníze okamžitě odečítány z klientova účtu. V tom se oba druhy neliší. Rozdíl je snad pouze v tom, že debetními VISA a MasterCard kartami se dá platit a vybírat peníze kdekoli na světě. Debetní karty nabývají na popularitě, takže dost bank je svým klientům vydává místo ATM karet. Klient bude spokojenější a pro banku to může být i výhodnější.

Podstata kreditního účtu je jiná. Společnost (nemusí to být jen banka) vydá kreditní kartu bez toho, aby nutila klienta složit nějaké peníze. V době založení účtu je klientova bilance 0 (nula). Podle credit score se společnost rozhodne, jaký kredit tomu kterému klientu poskytne. Majitel karty pak může měsíc co měsíc kartu používat k nákupům a k výběrům peněz z bankomatů až do výše svého kreditu. Jednou za měsíc banka sečte vše, co majitel karty utratil, a pošle mu účet k vyrovnání. A teď pozor, teď existují dvě možnosti! Klient buď pošle společnosti šek na celou tu částku, nebo se rozhodne zaplatit jen část. V prvním případě klient vlastně vyrovnává celou svou zápornou bilanci (svůj dluh) a další měsíc zas začíná s čistým štítem. Ve druhém případě musí klient zaplatit něco mezi minimální částkou (typicky 3 % z celkové bilance) a celým dluhem. Z nesplacené dlužné částky pak bude platit úroky až do té doby, kdy svou bilanci úplně vyrovná. Do té doby také samozřejmě nedisponuje celým svým kreditem, ale jenom rozdílem "maximální kredit - okamžitá bilance". Moc složité? Bude hůř!

Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že ten první druh klienta dostává měsíc co měsíc bezúročnou půjčku do výše svého kreditu, za kterou neplatí ani cent. Pokud by to tak dělal každý, musela by sakra ta kreditní společnost prodělat kalhoty! Ale ne, nebojte se, oni neprodělají. I kdyby nakrásně každý svou bilanci pravidelně splácel, což je fakt rarita, kreditní společnosti dostávají své peníze od obchodníků v podobě jakési daně z každého nákupu, který u nich majitel kreditní karty uskuteční. Jsou to sice pouze dvě nebo tři procenta, ale při takových obratech, jaké tu jsou (600 miliard dolarů v loňském roce), by to společnostem stačilo k přežití. Kreditní společnosti také mohou data o svých klientech prodávat obchodníkům, kteří pak mohou na své zákazníky útočit mnohem rafinovaněji. Můžete si být jisti, že tato data se neprodávají levně. A do třetice, majitelé karet zaplatí nemalé částky na různých poplatcích, počínaje poplatky za vedení účtu a konče srážkami při výběru z bankomatu.

Kreditní společnosti ve svých reklamních materiálech často poukazují na to, jak se jejich kreditní karty od těch ostatních liší, a jak právě tyto karty a ne jiné jsou pro klienta tím pravým ořechovým. Ostřílený krediťák si však těchto řečiček moc nevšímá a raději se soustředí na ty ukazatele, které opravdu stojí zato porovnávat. To je především roční poplatek (annual fee), úroková sazba (APR - annual percentage rate), lhůta odkladu (grace period) a poplatek za výběr z bankomatu (cash advance fee). Každý z těchto termínů by si zasloužil samostatný odstavec, pokud bych tedy chtěl vysvětlit vše do posledního puntíku. Spoléhám však na čtenářovu vlastní zkušenost, a tak pominu tři z těch termínů a soustředím se jen na "grace period". To je lhůta, ve které, když klient splatí celou svou bilanci, tak nebude muset platit ani cent úroku. Obyčejně je tato lhůta 25 dnů od data, kdy společnost zaslala klientu měsíční vyúčtování. Pravidlo je, myslím, jasné: splatím vše a začínám nanovo, nebo splatím část a od té chvíle se mi začnou připočítávat úroky. Pozor však! Ne jenom úroky z toho, co jsem nesplatil, ale i z každého dalšího nákupu až do doby, než dostanu další měsíční vyrovnání. Můžete si spočítat, že nesplácení svých dluhů pravidelně a v plné výši může přijít opravdu draho. Stává se, že kreditní společnost nabízí karty s grace period rovnou nule, tzn. že úrok se začne počítat od okamžiku nákupu. Ruce pryč od takových karet! Jedině snad pokud by vám nevadilo, že vše, co nakoupíte, bude v průměru tak o 2 % dražší, a to i když bilanci každý měsíc vyrovnáte.

Rozhodnutí o tom, jakou kartu a proč si vybrat, může být hrozně individuální. Nedá se rozhodně říci, že nějaká jedna konkrétní kreditní karta je ta nejlepší. Pro toho, kdo kartu používá jako náhradu za peněženku a každý měsíc pokud možno svou bilanci v plné výši splatí, bude důležitý nulový roční poplatek a nějaká rozumná grace period. Naopak ten, kdo se zná a ví, že často impulsivně kupuje za víc, než kolik má, by si měl pořídit kreditku s co nejnižší roční úrokovou sazbou. Solidní roční úrok však může být významným ukazatelem i pro svědomitého uživatelé kreditní karty, protože jeden nikdy neví, co se může stát. Při vybírání kreditky s výhodným úrokem je dobré věnovat pozor všemu, co se na informačním letáčku píše, zejména pak každému drobnému textu. Často se ten výborný úrok (6,8 %, 3,9 %, 0 %) vztahuje jen na nějaké zaváděcí období, většinou 6 měsíců. Pak to však vyskočí na těch standardních 24 %. Neříkám však, že karty se zaváděcí úrokovou sazbou jsou nějak špatné. Máte-li zrovna na kreditním účtu bilanci zatíženou úrokem 23 %, pak se hodí, pokud lze tuto bilanci zadarmo převést na účet s úrokem 4 %, byť by to bylo jen na půl roku. Co je doma, to se počítá, ne?

Myslím, že už jsem vám zamotal hlavu dost. Ono se v tom asi musí nějaký čas žít, aby člověku došly všechny souvislosti. Kreditový novic by si z předcházejícího měl hlavně zapamatovat, že věci jsou složité a že je dobré si o tom něco přečíst. Do začátku se mu však bude jistě hodit, bude-li mít alespoň hrubý přehled o tom, jaké kreditní karty existují. Zde je tedy takový jeden hrubý výčet:
  • zabezpečené kreditní karty,
  • nákupní kreditní karty vydávané obchodními společnostmi,
  • obyčejné kreditní karty,
  • AmericanExpress karty (kromě AmericanExpress Optima),
  • bonusové karty (s různými odměnami za obrat),
  • zlaté, platinové a titanové karty.
Pořadí v tomto seznamu není náhodné. Záměrně jsem typy karet seřadil podle dostupnosti. Nováček bez Credit history může pomýšlet maximálně na některou z prvních dvou typů. Zabezpečená (secured) karta je pak asi nejsnáze dosažitelná. Ona to vlastně není ani tak moc kreditní karta v pravém slova smyslu. Ono zabezpečení totiž spočívá v tom, že klient v bance složí jistou částku a oni mu pak milostivě otevřou účet s kreditem ve stejné výši. Za to si budou počítat tučný roční poplatek. Úroková sazba také nebude zanedbatelná, zatímco grace period by klidně nulová být mohla. Směšné říkáte? Souhlasím! Může to však být jediná možnost, jak si kreditku pořídit.

Stejně dostupnými (na škále nedostupnosti) jako zabezpečené kreditní karty bývají nákupní karty, tj. kredity obchodních domů, hotelů, benzínových společností apod. Problém ovšem je, že často byste mohli dostat kreditní kartu od obchodního domu, ve kterém si stejně nehodláte nic koupit. Nebo byste si i něco koupit chtěli, ale kredit máte tak nízký, že k tomu kartu stejně použít nemůžete. Podle mne je proto nejlepší zkusit požádat o kreditku některou benzínovou společnost. I když vám dají kredit třeba jen 50 dolarů, je to něco, co bude možné použít. Bude to pomalý start, ale jakmile ostatní kreditní společnosti zmerčí, že splácíte své dluhy pravidelně a včas, budou i ony brzo svolné otevřít vám rozumný účet.

Ve výčtu druhů kreditních karet jsem zmínil také karty AmericanExpress, čímž jsem se dopustil drobné nepřesnosti. Klasické AmericanExpress karty, ať již obyčejné nebo zlaté (ne však Optima), totiž fungují na trochu jiném principu. Jsou to takové kříženky kreditních a debetních karet. Vlastník AmericanExpressu sice může utrácet bez toho, aby předem složil v bance hotovost, ale každý měsíc musí svou bilanci splatit, pokud se chce vyvarovat sankcí a škraloupů na své Credit history. Společnost AmericanExpress očividně nevydělává na svých klientech, ale na obchodních společnostech, které jí platí daň z obratu (což ovšem zase platí zákazník, takže je to prašť jako uhoď).

Nejméně dostupným druhem karet jsou platinové, zlaté a titanové karty. Jsou nabízeny důvěryhodným klientům, kteří hodně utrácejí (nebo by mohli utrácet). Minimální kredit je u nich 5000 dolarů, maximální 100 tisíc i více. Doprovázeny jsou dalšími doplňky jako slevami v hotelech a u leteckých společností, životním pojištěním s nezanedbatelnou výší apod. Není však vše zlato, co se třpytí. Pokud nějakou tu drahokovovou kartu nechcete mít s prestižních důvodů, zbytečně po ní nepaste. Obyčejně není zadarmo, takže pokud využíváte kreditní kartu jen k běžným nákupům, je vlastně zlatá karta méně výhodná než karta obyčejná. Kromě toho, mít vysoký kredit na zlaté kartě se může obrátit v nevýhodu, pokud byste chtěli nějakou banku žádat o půjčku, dejme tomu na koupi domu. Žádný potenciální věřitel totiž nevidí rád, že máte možnost dlužit ještě někde jinde. V jeho očích to jen zvyšuje potenciální nebezpečí nedobytnosti svých pohledávek.

Při budování své kartotéky buďte tedy maximálně obezřetní a opatrní. Vězte, že zde více než kdekoli jinde platí rčení "mnoho psů, zajícova smrt." Vždy si dobře rozmyslete, na co kreditní karty chcete a jak je hodláte používat. Po počáteční "pátrací fázi" omezte počet kreditek na dvě, maximálně tři, které vám opravdu k něčemu mohou být. Pamatujte, že řada finančních poradců doporučuje se kreditních karet vzdát úplně a jistě k tomu mají důvod. Já ovšem spoléhám na tradiční opatrnost českých (a moravských a slezských) lidí, u kterých snad bezhlavé zadlužení kreditními kartami nehrozí. Naopak, počítám, že každý z našich brzo prohlédne jistou výhodu bezúročných měsíčních půjček a bude umět z toho vytěžit maximum.

A na úplný závěr (čtete ho teď vůbec ještě někdo?) jedno upozornění. Nerad bych byl nařčen z toho, že nekriticky propaguji kreditní karty. Není totiž pravda, že pouze s kreditními kartami lze vybudovat dobrou Credit history. Ta se tak jako tak buduje každým splácením, ať jde třeba o nájem, účty za elektřinu, za telefon, za televizi apod. Trvá to delší dobu, ale komu na čase tolik nezáleží, může se bez kreditek obejít. Kreditní kartu by si také neměl pořizovat někdo, kdo má nade vše rád své soukromí. Tomu by jistě nebylo po chuti, že kreditní společnosti dva roky archivují každou transakci. Takový konzervativec se ovšem bude muset připravit na to, že občas bude muset složit nezanedbatelnou finanční záruku, kterou by jako vlastník kreditní karty skládat nemusel. A ano, i s tím bude muset počítat, že některé služby mu mohou být dokonce nedostupné. Vím najisto, že v půjčovně videokazet BlockBuster mu bez ověřené kreditní karty film nepůjčí. Jo, takový už je ten dnešní svět. Pokrok musí být, ať už se nám to líbí nebo ne.
    Příště: Huri huri hurikán, ať je malým udělán.

Text: Arnošt Löbel

Jedeme autem, Jiná doprava, Bydlení, Plánujeme trasu, Strava, Národní parky, Fotoreportáže, Dokumenty, Basic info, Práce v USA

Edited and Designed by Radek Adamec
All rights reserved 1999
Snímky na stránkách byly z 99% pořízeny digitálním fotoaparátem Olympus C1400L a C820L