ISO2MAC852Bez diakritikyEmailMalá domuZpět na seznam


Sponzor stránky
   

Křížem krážem - dokončení

text:
Arnošt Löbel

Již zde bylo vysvětleno téměř vše, co se týká systému typických amerických adres. Přece jen však zbývá několik drobností, které by mohlo být užitečné znát. Nemůže snad být nikomu na škodu vědět, jak psát americkou adresu zcela bez chyby.

Tedy, kromě ulice a čísla domu se v typické adrese uvádí ještě město, stát, směrovací číslo, které se tu označuje zkratkou ZIP, a jméno adresáta. Ta poslední informace však pravděpodobně není až tak kritická, alespoň když přihlédnu k praktikám zdejších pošťáků. Části adresy jsou obvykle rozděleny do tří řádků. Na prvním se uvádí jméno, na druhém číslo domu a ulice, a třetí řádek je vyhrazen městu, státu a směrovacímu číslu. Státem zde přitom myslím stát americké unie. Je možné ho psát celý, nebo jenom dvoupísmennou zkratkou. Je-li dopis posílán do zahraničí, musí se samozřejmě uvádět také název země v angličtině, a to na samostatném řádku. Americké pošty přitom doporučují, aby název země byl uváděn velkými tiskacími písmeny. Zde je takový příklad perfektně napsané miamské adresy:

Mr. Donald Duck
6512 N.W. 97th Ave., Apt. 27
Miami, FL 33165
USA

Je běžné, ostatně jako u nás, že jméno adresáta se doplňuje zdvořilostním titulem. Američané si zde mohou vybrat jednu ze zkratek Mr. (pan), Mrs. (paní), Miss (slečna) a Ms. (lidská bytost ženského pohlaví). Z těch ženských zkratek pak dnes jednoznačně letí ta třetí, jelikož pouze ta jediná je prý dostatečně očištěna od sexistických prvků.

Případný pisatel by také měl vědět o rozdílnosti v psaní číslic, které se týkají jedničky a sedmičky. Tyto rozdíly, byť na první pohled nepatrné, mohou pošťáka dokonale poplést, takže adresát pak na svůj dopis čeká věčně. Američané totiž píší jedničku toliko jako svislou čárku a sedmičku nepřeškrtávají ani ji nahoře nepíší s vlnovkou, takže při zběžném pohledu vypadá jako jednička. Z vlastních zkušeností proto doporučuji psát adresu na stroji, nebo pro ten kousek textu raději přistoupit na americká pravidla.

Je možné, o tom nepochybuji, že povídání o adresách mohlo některé čtenáře otrávit natolik, že si všechny ty užitečné informace nedočetli až do konce. Chápu je bez nejmenších výčitek. Na druhou stranu však, jak k tomu přijdou všichni ti, kteří až do konce vydrželi? Nezaslouží si snad odměnu? Nějakou veselou příhodu na závěr? Myslím, že ano. A mají štěstí, protože nedávno mi Honza zrovna takovou opravdu legrační vyprávěl.

On se teď dost kamarádí s jednou Japonkou. Ta se zase přátelí s nějakou Korejkou. Podotýkám hned v úvodu, že jsou obě z Miami. A ty dvě se před nedávnem domluvily na společné domácí večeři. Vařit se mělo u Japonky; říkejme jí třeba Jana. Korejka, kterou si pojmenujeme Káťa, se měla dostavit kolem třetí. Káťa bydlí poblíž 154. S.W Avenue na Bird Road, zatímco Jana má pronajatý byt za 137. S.W. Avenue na Killian Drive. Prozradím-li, že Bird má číslo 40 a Killian 112, tak jsem již vlastně zmínil všechno potřebné, aby pozorný čtenář předchozích dílů věděl, jak musí Káťa k Janě jet. Je přeci jasné, že obě bydlí ve stejném kvadrantu; Káťa na souřadnici [154,40], Jana na souřadnici [137,112]. Pro přejezd mezi oběma místy musí tedy Káťa přejet 17 bloků na východ a 72 bloků na jih. To je pravda, ať si to už Káťa střihne kudykoli. Pošťácká metrika je konstantní.

Matematická logika však nepočítá s lidským činitelem. Pouze Jana ví, že Káťa je velice slabá v orientaci. Nebyla proto nijak překvapena, když se u ní Káťa ve stanovenou dobu neobjevila. Vlastně ji očekávala až tak mezi půl čtvrtou a čtvrtou. Kolem páté poněkud zpozorněla, ale pořádně nervózní začala být až v šest. "Káťa nikde, ani nezavolá, to je zvláštní. Snad se jí nic nestalo." Ještě však ani nedomyslela všechny tragické možnosti, když zazvonil telefon - Káťa.
    "Kde seš?" Trochu rozčileně hubuje Jana. "Vždyť jsme se domluvili na třetí!"
    "Když já jsem se asi ztratila," omluvně kuňká Káťa.
    "A kde jsi teď?"
    "No to já právě nevím."
    "Copak tam není nikdo, koho se můžeš zeptat?"
    "Je tu pumpa."
    "Tak tam jdi a zeptej se. Já ti pak povím, kudy jet."
    Telefon se na okamžik odmlčel, než Káťa došla k pumpě a zpátky.
    "Tak co," ptala se Jana, "Dozvěděla ses, kde jsi?"
    "Jo," odpověděla Káťa s nadšením. "Říkali, že se to tu jmenuje Naples."

Jana šla do vývrtky. A není divu; městečko Naples totiž leží na druhé straně Floridy, tj. ve vzdálenosti nejméně 120 kilometrů!! A nejen to. Miami a Naples spojuje jenom jedna silnice, která je téměř v celé své délce lemována močálovou oblastí Everglades. Přes osmdesát kilometrů bažin, rákosu a přesliček! Není divu, že se nemohla nikoho zeptat. Tam nikdo není!

Ani já ani Honza dodnes nedokážeme pochopit, jak se to Kátě povedlo. I když odhlédneme od faktu, že jí nebylo divné jet skoro sto kilometrů přes močály, zbývá pořád vyřešit záhadu, jak se na tu jedinou Napleskou silnici mohla dostat. Nájezd na ní je totiž až na 8. ulici dost daleko za městem. Místo toho, aby ze svého domu vyrazila na východ a na jih, musela si to namířit přesně na druhou stranu - na severozápad. Neptejte se mne proč. Já sám si myslím, že systém ulic v Miami je jednoduchý, přehledný a logický. Co by si proboha Káťa počala v takové Praze, kdyby jí někdo poslal, řekněme, ze Žižkova na Malou Stranu? To snad aby rovnou požádala o policejní doprovod.
    Příště: Vážně i nevážně o potravinách, které se v Miami jíst dají, a které naopak ne.

text: Arnošt Löbel

Jedeme autem, Jiná doprava, Bydlení, Plánujeme trasu, Strava, Národní parky, Fotoreportáže, Dokumenty, Basic info, Práce v USA

Edited and Designed by Radek Adamec
All rights reserved 1999
Snímky na stránkách byly z 99% pořízeny digitálním fotoaparátem Olympus C1400L a C820L