ISO2MAC852Bez diakritikyEmailMalá domuZpět na seznam


Sponzor stránky
   

Křížem krážem - pokračování

text:
Arnošt Löbel

(Pozn.: následující popis je psán s přesvědčením, že snad každý alespoň zčásti ovládá základy analytické geometrie a chápe běžné termíny používané v analýze funkcí. Tyto znalosti považuji za zcela elementární, a proto se nijak nezdržuji jejich vysvětlováním. Čtenáře, kteří si nejsou úplně jisti, odkazuji na výborný Rektorisův "Přehled užité matematiky.")

Území města Miami je rozdělováno na různé oblasti, přičemž toto dělení je prováděno v několika úrovních. Jen za ten rok, co jsem tady, jsem se již setkal s dělením poštovním, telefonním, školským, etnickým, kulturním a historickým. Nemusím naštěstí vysvětlovat úplně všechny, protože psaní adres se týká pouze dělení nejvyšší úrovně, tj. dělení souřadnicového. Princip je jednoduchý jako v základní geometrii. Nejdříve je celé město rozděleno vodorovně na severní (North) a jižní (South) polorovinu, a pak ještě svisle na západní (West) a východní (East) polorovinu. Tím vznikají čtyři kvadranty (ovšem ne zcela stejné velikosti), které se označují počátečními písmeny oněch polorovin, přičemž severojižní směr se uvádí jako první. Konkrétně se lze tedy setkat s částmi N.W., N.E., S.W. a S.E. Zkratky kvadrantů se většinou píší přesně tak, jak je zde uvádím, tj. včetně teček za oběma písmeny.

Každý kvadrant - a tím vlastně i celé město - je dále rozdělen sítí vodorovných a svislých ulic, které jsou (téměř) pravidelně očíslovány. Toto číslování odpovídá zvyklostem při označování souřadnic s tím jediným rozdílem, že zde se používají pouze absolutní hodnoty bez ohledu na to, ve kterém kvadrantu se souřadnice nachází. Jinými slovy - číslování je vzestupné od středu doleva, doprava, nahoru i dolů. Ještě se pravděpodobně nepostavilo takové město, ve kterém by jedním směrem v jednom kvadrantu vedlo více než 999 ulic; čísla jsou proto maximálně třímístná.

Ulicím se říká různě, ale nejčastěji se lze setkat s tím, že svislá ulice je Avenue a vodorovná Street (platí pro Miami). Jiné názvy se používají snad pro méně než 20 procent ulic. Opět, až na výjimky, jsou pro svislé ulice vyhrazeny termíny Court, Road a Place, zatímco vodorovným se říká Terace, Drive nebo Line. Výjimkou pak je Circle, která je divokou kartou - vede jak svisle, tak vodorovně. Jako mnemotechnická pomůcka pro zapamatování si svislých ulic nám byla nabídnuta zkratka C.R.A.P, která se po odstranění teček nechá přeložit jako "hovno". Ačkoli mi jinak slovíčka do hlavy lezou těžko, tohle jsem si kupodivu zapamatoval hned.

Některé ulice mají kromě čísla také název. Jde většinou o proslavená či jinak zajímavá místa. Číslo však mají ulice vždy. Toto číslo (popř. název) se uvádí na adrese. Je nasnadě, že v souřadnicové síti ulic je každý dům sousední nejméně čtyřem ulicím - dvěma vodorovným a dvěma svislým. Která že s nich se na adresu uvádí, ptáte se? Vždy ta, ze které je na pozemek (barák, areál apod.) vstup. Dejme tomu, že my například bydlíme v areálu, do kterého se vjíždí z devadesátésedmé svislé západní ulice. Bude-li nám tedy někdo psát, bude muset v adrese uvést 97th Avenue. Předpokládejme navíc, že náš byt se nachází v severní části města, tedy v přesně v severozápadním kvadrantu. Za těchto podmínek a s uplatněním pravidel popsaných výše, lze jednoznačně tvrdit, že v naší adrese se musí objevit text N.W. 97th Avenue.

Teď pozor! Půjde do tuhého. Domy (vchody) v ulicích nejsou číslovány tak jako u nás - postupně od jedničky nahoru. Zde je v popisném čísle domu vždy obsaženo také číslo nejbližší nižší kolmé ulice. To tvoří první jednu až tři číslice (tak, jak jsou čísla ulic jedno až třímístná) výsledného popisného čísla. Za těmito číslicemi pak následuje vždy ještě pořadové dvojciferné číslo, neboli v jednom bloku může být až 99 domů (vchodů). Výsledné číslo domu je tedy nejméně třímístné a nejvíce pětimístné.

Celkově je tento systém o hodně lepší než ten náš, protože vždy je dokonale jasné, jak tu kterou budovu nalézt. Na adrese má každý ulici a číslo domu. Z čísla lze oddělením posledních dvou nejméně významných číslic separovat pořadové číslo příčné ulice. Jinými slovy, v každé adrese je explicitně obsažena úplná souřadnice domu. Budu-li tvrdit, například, že kompletní naše adresa zní 6512 N.W. 97th Avenue, musí i hloupému děcku být jasné, že jde o byt ve druhém kvadrantu na absolutní souřadnici [97:65] (x = 97, y = 65). Pokud by snad někomu byla bližší poněkud těžkopádná člověkština, dá se onen stručný matematický zápis vyložit jako "dům na 97. svislé ulici umístěný mezi 65. a 66. vodorovnou ulicí v oblasti nalevo od středu severní části města - uff. Abych zamezil dohadům, uvádím ještě příklad domů s čísly 923 a 14735. V prvním případě jde zřejmě o 23. dům za 9. ulicí, v případě druhém bychom museli hledat 35. vchod za ulicí 147.

Pokud jde o samostatně stojící domy, tak výše uvedená pravidla jsou již dostatečná k popsání celé adresy. Například údaj 2737 S.W. 57th Avenue označuje místo v jihozápadním kvadrantu na souřadnicích [57:27], nebo adresa 20814 S.E. 14th Street ukazuje na pozemek o souřadnicích [208:14] v kvadrantu jihovýchodním. Trošku složitější je to u těch budov, jež jsou rozděleny na více samostatných jednotek (apartment, suite, unit). V těchto případech se adresa ještě doplňuje číslem jednotky, a to většinou uvedeným hned za ulicí, například Apt. # 2, Unit # C3, Suite 201 apod.

Tímto by mohl výklad již končit, protože k orientaci ve městě, jakým je Miami, má již každý informací dostatek. Začal jsem však adresami, a adresami proto skončím. Ovšem - až příště.
    Příště: Dokončení (ještě adresy, ale také zajímavosti o Honzových kamarádkách

text: Arnošt Löbel

Jedeme autem, Jiná doprava, Bydlení, Plánujeme trasu, Strava, Národní parky, Fotoreportáže, Dokumenty, Basic info, Práce v USA

Edited and Designed by Radek Adamec
All rights reserved 1999
Snímky na stránkách byly z 99% pořízeny digitálním fotoaparátem Olympus C1400L a C820L